AMORFICZNOŚĆ KULTURY CYFROWEJ

  • Podczas 15 minutowego wykładu osią prezentacji będzie amorficzność kultury cyfrowej, relacja pomiędzy twórcą -instytucją -artystą-kuratorem oraz utrzymaniem płynności pomiędzy tymi kategoriami. Na przykładach własnej działalności uczestnicy i prowadzący prześledzą proces redefinicji swojej pozycji oraz będą próbować odpowiedzieć na pytanie, które z doświadczeń były specyficzne, a które uniwersalne zarówno w prowadzeniu studia jak i obecnej pracy definiowanej jako pracy post-studia. Twórcy i uczestnicy zastanowią się czy redefinicja swojej pozycji jest przywilejem, który nie wszystkie osoby i instytucje mają. Cykl Best of Poland prezentuje najbardziej interesujące polskie projekty powstające w ostatnich latach na różnych polach kultury i sztuki cyfrowej.
link: http://www.youtube.com
  • Digital Cultures 2019 Warszawa, 26-27 września 2019 www.digitalcultures.pl
We can be Heroes I, I will be king And you, you will be queen Though nothing, will drive them away We can beat them, just for one day We can be heroes, just for one day And you, you can be mean And I, I'll drink all the time 'Cause we're lovers, and that is a fact Yes, we're lovers, and that is that Though nothing, will keep us together We could steal time, just for one day We can be heroes, forever and ever What'd you say? I, I wish you could swim Like the dolphins, like dolphins can swim Though nothing, nothing will keep us together We can beat them, forever and ever Oh, we can be heroes, just for one day I, I will be king And you, you will be queen Though nothing will drive them away We can be heroes, just for one day We can be us, just for one dayI, I will be king And you, you will be queen Though nothing, will drive them away We can beat them, just for one day We can be heroes, just for one day And you, you can be mean And I, I'll drink all the time 'Cause we're lovers, and that is a fact Yes, we're lovers, and that is that Though nothing, will keep us together We could steal time, just for one day We can be heroes, forever and ever What'd you say? I, I wish you could swim Like the dolphins, like dolphins can swim Though nothing, nothing will keep us together We can beat them, forever and ever Oh, we can be heroes, just for one day I, I will be king And you, you will be queen Though nothing will drive them away We can be heroes, just for one day We can be us, just for one dayI, I will be king And you, you will be queen Though nothing, will drive them away We can beat them, just for one day We can be heroes, just for one day And you, you can be mean And I, I'll drink all the time 'Cause we're lovers, and that is a fact Yes, we're lovers, and that is that Though nothing, will keep us together We could steal time, just for one day We can be heroes, forever and ever What'd you say? I, I wish you could swim Like the dolphins, like dolphins can swim Though nothing, nothing will keep us together We can beat them, forever and ever Oh, we can be heroes, just for one day I, I will be king And you, you will be queen Though nothing will drive them away We can be heroes, just for one day We can be us, just for one day*