• Antje Majewski
    Paweł Freisler
    Fundacja Transformacja
    gościnnie: Jimmie Durham, Grzegorz Hodun, Kooperatywa Spożywcza w Łodzi, Miejskie Darcie Pierza, Agnieszka Polska, Piotr Życieński

  • 17.10.2014 —11.01.2015

  • miejsca: ms¹ i miasto
    locations: ms¹ and the city