Antje Majewski – artystka, która swojej twórczości spekuluje o przyszłych relacjach między różnymi uczestnikami środowiska: ludźmi i nieludzkimi organizmami, roślinami, przedmiotami. Jej prace badają również sposoby konstruowania pamięci, organizacji, przekazywania i reprezentacji wiedzy. Sztuka Majewski obejmuje szerokie spektrum środków wyrazu, od malarstwa, przez wideo, tekst, performance, fotografię, instalację. Wiele jej prac realizowana jest w sposób kolektywny. Artystka jest współzałożycielką feministycznej grupy artystycznej ƒƒ, wykłada malarstwo w Kunsthochschule Kiel.

Paweł Freisler – artysta aktywny w polskim środowisku artystycznym w latach 60. i 70. Posługuje się opowieścią i plotką, animując za ich pomocą nieustanną ewolucję znaczeń swoich prac. W 1967 roku w ramach Biennale Form Przestrzennych, poprosił pracowników Zakładów Mechanicznych „Zamech” o wyprodukowanie jaja ze stali. Freisler napisał list do Międzynarodowego Biura Miar i Wag w Sèvres z prośbą o przyjęcie obiektu, który miał stanowić wzorzec dla europejskich ferm kurzych. Ostatecznie, jajko zostało przekazane znajomym, następnie kolejnym osobom, podobno dotarło do Jean Paul Belmondo. Kilka dekad później Antje Majewski i Paweł Freisler, zaczęli korespondować ze sobą przy okazji pracy nad wystawą artystki w Kunsthaus Graz „The World of Gimel. How to Make Objects Talk”. Projekt w Muzeum Sztuki jest kontynuacją rozmowy dwójki artystów w formie wystawy, filmu dokumentalnego Antje Majewski i akcji „Owocowa Łódź”, realizowanej przez Fundację Transformację, podczas której zasadzone zostanie w mieście 100 starych odmian jabłoni. Prezentowane w ms¹  suszone jabłko Pawła Freislera, część większej kolekcji „rzeźbionych” temperaturą i wilgotnością bio-obiektów było punktem wyjścia dla koncepcji wystawy, której uczestników łączy fascynacja potencjałem biologicznej różnorodności.

Fundacja Transformacja (Łukasz Nowacki, Małgorzata Andziak, Jakub Wójcik, Adam Kowalczyk) – jest niewielką instytucją pozarządową, utworzoną w celu rozpowszechniania sprawdzonych idei zrównoważonego rozwoju w Polsce i za granicą. Zajmuje się projektowaniem, badaniem i wdrażaniem systemów zrównoważonej produkcji energii i biopaliw, transferem technologii alternatywnych, bioremediacją wód i gleb, inżynierią ekologiczną, terraformowaniem, projektowaniem bioschronień i architektury bioklimatycznej, permakulturą, rolnictwem miejskim, suwerennością żywieniową i zrównoważoną gospodarką leśną, biomimikrą, cyfrową fabrykacją i robotyką, ekonomią współdzieloną i gospodarką oparta na zasobach, recyklingiem i zarządzaniem odpadami, wdrażaniem zasady „od kolebki do kolebki”, systemami regeneratywnymi. Dotychczasowe działania rewitalizacyjne na terenach zurbanizowanych Fundacji Transformacja to: Rewitalizacja skweru przy ul. Wólczańskiej w Łodzi (2011) w ramach Ekologii Miejskich (wykorzystanie technik nasadzeń permakulturowych, zastosowanie aktywnych biologicznie preparatów glebotwórczych, mikoryzowanie sadzonek); Realizacja permakulturowego ogrodu warzywnego „Kręgi Natury” oraz sadu wysokopiennego starych odmian drzew owocowych pod Pabianicami (2012) (wykorzystanie projektowania zintegrowanego oraz zasad i technik permakulturowych, zastosowanie aktywnych biologicznie preparatów glebotwórczych, mikorysowanie sadzonek, ściółkowanie przy użyciu zrębków zaszczepionych grzybnią); Realizacja społecznego ogrodu leśnego z elementami sadu wysokopiennego „Meandry Sztuki” w Krakowie (2012) (aplikacja technik warsztatowych w obszarze miejskiej permakultury, mikoryzowanie i ściółkowanie sadzonek roślin wieloletnich (drzew i krzewów)); Realizacja miejskiego, mobilnego ogrodu w strefie ścisłego centrum Łodzi „Ogród Domino” (2013) (budowa mobilnej instalacji do uprawy roślin użytkowych na terenach pozbawionych powierzchni biologicznie czynnej, aplikacja projektowania permakulturowego, mikoryzowanie i ściółkowanie sadzonek).

Manifest Fundacji Transformacja

Obserwując świat dookoła nas, bardzo często zauważamy, jak wiele rzeczy nie działa tak, jak mogłoby lub tak, jak powinno działać. Nie chodzi tu jedynie o rzeczy materialne – gadżety cywilizacji, ale przede wszystkim o system społeczny w jakim żyjemy, o środowisko, o system wytwarzania i dystrybucji żywności, od którego tak bardzo zależy nasze zdrowie, o relacje między ludźmi, między nami i innymi gatunkami oraz wspólnym środowiskiem. Wiele z tych rzeczy wymaga zmian. Żyjemy w czasach jednego z największych kryzysów ekologicznych w dziejach Ziemi. Od kilkunastu lat mamy do czynienia z procesem największego wymierania gatunków w historii naszej planety. Dzięki wieloletnim obserwacjom zauważamy połączenia pomiędzy bioróżnorodnością i suwerennością żywnościową oraz ich znaczący wpływ na poziom dobrostanu naszej cywilizacji. Żyjemy w świecie nieograniczonego dostępu do informacji, jedyne co należy zrobić to połączyć dostępne narzędzia i potencjał twórczy człowieka z rozwiązaniami, jakie natura testuje już od 4,6 miliarda lat i przygotować podłoże pod nadchodzącą rewolucję! Naszą misją jest TRANSFORMACJA sposobu patrzenia na przestrzeń życiową, jej wpływ na życie i rozwój człowieka oraz nasze współistnienie z otaczającym nas światem. Poprzez badania, szkolenia i praktyczne realizacje oraz wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju, chcemy wspierać odbudowę potencjału różnorodności biologicznej i stabilność lokalnych ekosystemów, wpływać na poprawę jakości życia oraz stymulować rozwój człowieka w harmonii z naturą. To właśnie natura jest podstawą naszej egzystencji. Absolutnie nie możemy lekceważyć tego faktu oraz wielkiej zależności człowieka od stanu środowiska naturalnego. Współczesne badania naukowe podkreślają fakt, który bioróżnorodność stawia za podstawę prawidłowego funkcjonowania systemów wytwarzania żywności na świecie. W dobie obecnych zmian klimatycznych niezwykle istotne jest utrzymanie tego stanu rzeczy, tak aby zabezpieczyć naszą przyszłość jako jednego z wielu gatunków żyjących na Ziemi. Gwałtowny spadek bioróżnorodności, notowany w ostatnich latach, jest wynikiem postępującej degradacji środowiska wynikającej z rozwoju rolnictwa przemysłowego i niekontrolowanemu rozrostowi obszarów miejskich. Jednym z oczywistych rozwiązań istniejącego problemu jest rozwój programów rolno-środowiskowych ukierunkowanych na powrót do uprawy starych odmian roślin stanowiących, niegdyś, tak charakterystyczny element rolniczego krajobrazu. Zupełnie nowatorską ideą jest „infekowanie” bioróżnorodnością miejsc, które są całkowitym przeciwieństwem obszarów o wysokiej różnorodności biologicznej. Idea OWOCOWEJ ŁODZI / jadalnego miasta jest naszą odpowiedzią na lokalny kryzys środowiskowy i utratę potencjału biologicznego naszej najbliższej przestrzeni. Od dziś, każdy z nas może być „wektorem” dobrej zmiany – TRANSFORMACJI tego co negatywne, w to co stanowi źródło nowego życia. W ciągu najbliższych lat będziemy z determinacją wkraczać
w przestrzeń publiczną, czyli wspólną dla wszystkich mieszkańców i mieszkanek naszego miasta i pozostawiać tam ślad podnoszący lokalną bioróżnorodność. W każdym z odwiedzonych przez nas miejsc pozostawimy symbol życia
i odbudowy bioróżnorodności – DRZEWA OWOCOWE! których owoce będą karmiły przyszłe pokolenia, których konary będą schronieniem dla setek innych organizmów, których korzenie splatać będą się z ziemią pod naszymi nogami, ale również z naszym życiem. Stare, długowieczne, odporne na choroby i zmieniające się warunki klimatyczne drzewa owocowe, zbudują żyjący bank genów.. nasz osobisty przekaz dla przyszłych, ale i obecnych pokoleń!

Żyjemy w Erze nieograniczonych możliwości!

Poprzez kreatywne wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań projektowych, synergię technologii i biologii oraz ich fuzję z otaczającym nas krajobrazem, znajdujemy rozwiązania współczesnych problemów naszej cywilizacji.

Bądź częścią rozwiązania…

Szukaj, twórz, ZMIENIAJ!

Grzegorz Hodun – absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, pracownik naukowy Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, związany z tą jednostką od 1988 roku. Początkowo zajmował się oceną podkładek jabłoni i doskonaleniem technologii ich produkcji. Współuczestniczył również w badaniach nad oceną odmian leszczyny i orzecha włoskiego. W latach 1993-2001 pełnił funkcję kuratora kolekcji odmian uprawnych i dzikich gatunków drzew owocwych. Od roku 2001 jest opiekunem naukowym kolekcji leszczyny, orzecha włoskiego, dzikich gatunków i dawnych odmian drzew owocowych znalezionych podczas ekspedycji. W doświadczeniach porównawczo-odmianowych bada również nowe odmiany leszczyny i orzecha włoskiego. W ramach wykonywanych obowiązków, projektów krajowych („Ogrody klasztorne – centra bioróżnorodności” itd.) i zagranicznych („European Specialist in Traditional Orchards”, ESTO) uczestniczy także w ochronie dawnych odmian drzew owocowych. Jest współautorem Europejskiej Bazy Danych rodzaju Prunus, autorem ponad 100 artykułów popularno-naukowych na temat nowych i starych odmian drzew owocowych. W jego dorobku naukowym znajduje się kilkanaście publikacji naukowych, a także kilka książek, głównie o dawnych odmianach drzew owocowych.

Miejskie Darcie Pierza to grupa osób pochodzących z różnych środowisk połączonych zamiłowaniem do tradycji śpiewu białego. Ta archaiczna forma śpiewu polega na wydobyciu potężnego, przeponowego głosu. Naszym przodkom towarzyszył wszędzie: na co dzień, przy pracach domowych, przy rytuałach, ceremoniach oraz świętach. Miejskie Darcie Pierza chce się przyczynić się do odrodzenia i spopularyzowania muzyki związanej z naszymi korzeniami.  Zespół przygotował własną artystyczną interpretację obrzędu sadzenia jabłonii, który będzie celebracją wspólnoty roślin i ludzi w środowisku miejskim.