IAS Publication 2

Globalny kryzys gospodarczy po roku 2008.
Perspektywa postkeynesowska

Publication

Colophon
  • Warsaw 2015
  • Published by: Institute of Advanced Study, Warsaw
  • Authors: Amit Bhaduri, Mark Blyth, Heiner Flassbeck, James K. Galbraith, Eckhard Hein, Jan Kregel, Paul Krugman, Abba Lerner, Julio López Gallardo, Kazimierz Łaski, Jerzy Osiatyński, Thomas I. Palley, Martin Riese, Malcolm Sawyer, Robert Skidelsky Friederike Spiecker Jan Toporowski
  • ISBN 978-83-65369-01-7
  • Editors: Jerzy Osiatyński
  • Concept and design: Noviki
  • Print by: Read Me, Łódź