DOFA Festiwal Architektury

Visual identity, prints and digital

Dolnośląski Festiwal Architektury DoFA każdą edycję poświęca innemu hasłu określającemu miasto. Po spotkaniach o mieście w ruchu (edycja 2014), mieście w zieleni (edycja 2017), mieście poprzemysłowym (2018) i otwartym (2020) chcemy porozmawiać o miejskiej solidarności. Skąd pomysł na taki wybór hasła w tym roku?

Z jednej strony jest historia. Nie byłoby współczesnej Polski bez fenomenu z początku lat 80. XX w. czyli Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, który wciągnął w swoją działalność miliony obywateli, stając się miejscem fermentu, ale także kuźnią pomysłów dla lepszego jutra, tworzoną w egalitarnym gronie. Czerpiemy więc z idei wspólnego wypracowywania postulatów na przyszłość, ale od “dużej” solidarności bardziej interesuje nas ta “mała”, widoczna w codzienności, związana ze wzajemnym byciem we wspólnej miejskiej przestrzeni.

10. edycja DoFA obejmuje m.in. wystawę kuratorską, konkursy, warsztaty, wykłady, spotkania, spacery i panele.

Colophon
  • graphic design and campaign: Noviki
  • curated by MiastoPracownia