Młode Wilki

Publikacja Młode Wilki Festival

book design

„MŁODE WILKI 2014-2021” to publikacja z 2022 roku podsumowująca ostatnie 7 edycji Festiwalu Sztuki Młode Wilki, który organizowany jest przez Akademię Sztuki w Szczecinie od 2014 roku. Jest to przede wszystkim prezentacja artystów i artystek nagrodzonych w konkursie Festiwalu, wzbogacona o teksty, które poddają refleksji pro­blemy związane z praktykowaniem sztuki we współczesnych realiach w Polsce. Książka zawiera również obszerną dokumentację zdjęciową z wszystkich edycji Festiwalu Młode Wilki. Zaprojektowana została przez studio Noviki, które od 2014 roku dba o oryginalną oprawę graficzną tego przedsięwzięcia.

Colophon
 • Designed by Post Studio Noviki
 • REDAKCJA: dr Łukasz Jastrubczak
 • ZESPÓŁ BADAWCZY: dr hab. Zorka Wollny, dr hab. Anna Orlikowska, dr Łukasz Jastrubczak
 • AUTORZY: dr Łukasz Jastrubczak, prof. Tero Nauha, Anna Mituś, dr Bartosz Zaskórski, Rafał Żarski, Jolanta Nowaczyk
 • TŁUMACZENIE: Łukasz Mojsak
 • REDAKCJA JĘZYKOWA: Anna Witek
 • PROJEKT GRAFICZNY I SKŁAD: Post-Noviki
 • FOTOGRAFIE w publikacji: Emilia Turek, Aleksandra Hojczyk, Kamil Becker, inne fotografie dzięki uprzejmości artystów
 • FOTOGRAFIE publikacji Aleksandra Hojczyk @olohojczyk
 • WYDAWCA: Akademia Sztuki w Szczecinie
 • www.akademiasztuki.eu
 • © Copyright by Akademia Sztuki w Szczecinie, 2022
 • ISBN WYDAWCY: ISBN 978-83-63072-78-0